Bảng Giá..

MÁY TÍNH TIỀN

o Không trả phí thuê bao
o Màn hình cảm ứng 9.7′
o WIFI / LAN
o Máy in hóa đơn 58 mm
o Phần mềm Klasik
o 10 số IČO
o Lịch sử hóa đơn

o In báo cáo thuế
o Hủy hóa đơn
o In logo trên hóa đơn
o Thanh toán bằng tỷ lệ eu
o Bán hàng theo tên PLU
o Xem lại doanh thu

VIT 10 KLASIK Multi

Image is not available
NAILS

VIT 10 PLUS

o Xem lại doanh thu
o In báo cáo thuế
o Hủy hóa đơn
o In logo trên hóa đơn
o Thanh toán bằng tỷ lệ eu
o Bán hàng theo tên PLU
o Hiển thị nhóm và sản
phẩm

NAILS
Image is not available

o o Không trả phí thuê bao
o Màn hình cảm ứng 9.7′
o WIFI / LAN
o Máy in hóa đơn 58 mm
o Phần mềm PLUS,1 số IČO
o Lịch sử hóa đơn, Sơ đồ bàn

BISTRO

VIT 10 PLUS Multi

o Không trả phí thuê bao
o Màn hình cảm ứng 9.7′
o WIFI / LAN
o Máy in hóa đơn 58 mm
o Phần mềm PLUS
o 1 số IČO
o In logo trên hóa đơn

o Lịch sử hóa đơn
o In báo cáo thuế, Sơ đồ bàn
o Thanh toán bằng tỷ lệ eu
o Bán hàng theo tên PLU
o Xem lại doanh thu
o Hủy hóa đơn
o Hiển thị nhóm và sản phẩm

Image is not available
NAILS

VIT 10 KLASIK

o Lịch sử hóa đơn
o Xem lại doanh thu
o In báo cáo thuế
o Hủy hóa đơn
o In logo trên hóa đơn
o Thanh toán bằng tỷ lệ eu
o Bán hàng theo tên PLU

NAILS
Image is not available

o Không trả phí thuê bao
o Màn hình cảm ứng 9.7′
o WIFI / LAN
o Máy in hóa đơn 58 mm
o Phần mềm Klasik
o 1 số IČO

BISTRO

VIT 12 KLASIK Multi

o Không trả phí thuê bao
o Màn hình cảm ứng 11.6′
o WIFI / LAN / BLUETOOTH
o Màn hình khách hàng LED
o Máy in hóa đơn 58 mm
o Phần mềm KLASIK, 10 số IČO

o Lịch sử hóa đơn
o Xem lại doanh thu
o In báo cáo thuế
o In logo trên hóa đơn
o Thanh toán bằng tỷ lệ eu
o Bán hàng theo tên PLU
o Hủy hóa đơn

NAILS
Image is not available

VIT 12 PLUS

o Không trả phí thuê bao
o Màn hình cảm ứng 11.6′
o WIFI / LAN / BLUETOOTH
o Màn hình khách hàng LED
o Máy in hóa đơn 58 mm
o Phần mềm PLUS, 1 số IČO
o Bán hàng theo tên PLU

o Hiển thị nhóm và sản phẩm
o Lịch sử hóa đơn,Sơ đồ bàn
o Xem lại doanh thu, Thanh toán eu
o In báo cáo thuế,Hủy hóa đơn
o In logo trên hóa đơn

Image is not available
RESTAURACE

VIT 15 KLASIK v1

POTRAVINY
Image is not available

o Maý tính Intel
o Màn hình cảm ứng Asus 15.6
o Máy in hóa đơn 80mm

o Đọc mã vạch laser 1 tia
o Phần mềm iProsoft

VIT 15 KLASIK v2

POTRAVINY
Image is not available

o Maý tính Intel
o Màn hình 18.5"
o Máy in hóa đơn 80mm

o Đọc mã vạch laser 1 tia
o Phần mềm iProsoft

VIT LITE 4G

o Không trả phí thuê bao
o Màn hình cảm ứng 5.45′
o WIFI / SIM
o Máy in hóa đơn 58 mm
o Bán hàng số tiền

o 1 số IČO
o Máy di động
o Hủy hóa đơn
o In lại hóa đơn
o Trọng lượng 364g

BISTRO
NAILS
Image is not available

VIT KLASIK 4G

o Không trả phí thuê bao
o Màn hình cảm ứng 5.45′
o WIFI / SIM
o Máy in hóa đơn 58 mm
o Bán hàng theo nhóm

o 1 số IČO
o Máy di động
o Hủy hóa đơn
o In lại hóa đơn
o Trọng lượng 364g

BISTRO
NAILS
Image is not available
previous arrow
next arrow
Slider

      Řešení pro nails..

      Řešení pro potraviny..

      Řešení pro restaurace/bistro..