Câu Hỏi Thường Gặp - HƯỚNG DẪN
(FAQ)

EET

 1. Vào trang website : https://www.daneelektronicky.cz/
 2. Chọn ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB
 3. Chọn SPRÁVA ÚDAJŮ EVIDENCE TRŽEB
 4. Ghi tên đăng nhập và mật khẩu của bạn (Phong bì EET) > Sau đó bấm vào Přihlásit
 5. Vào phần CERTIFIKÁTY > Chọn VSTUP NA STRÁNKY CERTIFIKAČNÍ AUTORITY PRO SPRÁVU CERTIFIKÁTŮ
 6. Vào phần SEZNAM CERTIFIKÁTŮ
 7. DATUM EXPIRACE = NGÀY HẾT HẠN CERTIFIKÁT
Category: EET

Kamera

 1. Cắm USB vào DVR
 2. Trên đầu lưu, nhấp chuột bên phải > Chọn MENU
 3. Chọn EXPORT
 4. Chọn KAMERA
 5. Chọn từ NGÀY quay lại > Đến NGÀY quay lại
 6. Bấm vào VYHLEDAT impotenciastop.pt
 7. Chọn KAMERA và bấm vào EXPORT
 8. Sau đó cắm USB vào máy tính để xem video
Category: Kamera
 1. Tải về ứng dụng : HIK-CONNECT trên appstore / google play
 2. Mở ứng dụng và chọn, chọn quốc gia hoặc khu vực > Chọn quốc gia (Czech Republic = Séc) > nhấn đánh dấu (góc trên bên phải)
 3. nhấn đăng nhập > đặt tên đăng nhập và mật khẩu của bạn
 4. nhấn đăng nhập > Xong, giờ bạn có thể xem kamera trên thiết bị của bạn
  Nếu bạn không biết đăng nhập, Liên hệ với chúng tôi
https://www.youtube.com/watch southafrica-ed.com?v=w8tc79kj_sU
Category: Kamera
 1. Mở ứng dụng HIK-CONNECT
 2. Nhấn vào vòng tròn với nút phát (góc trên cùng bên trái)
 3. Chọn ngày phát lại
 4. Chọn giờ và giây (giờ bên trái, giây bên phải)
 5. Chọn số kamera và bấm bắt đầu xem lại rankhaya.com
Category: Kamera
 1. Trên đầu lưu, nhấp chuột bên phải
 2. Di chuyển chuột xuống > Chọn PŘEHRÁVANÍ
 3. Ở bên phải chọn kamera
 4. Trên lịch chọn ngày quay lại
 5. Ở dòng thời gian nhấp (chuột bên trái) và giữ chuột, di chuyển chuột ở dòng thời gian để chọn thời gian
https://www.youtube.com/watch?v=wrWg1N_bDUA&feature=youtu ce site.be
Category: Kamera

Load More