MÁY TÍNH TIỀN

Máy tính tiền cho nails, hàng vải chúng tôi cung cấp từ KASAFIK với màn hình cảm ứng và máy in trong một.
Hoặc máy tính tiền nhỏ/Mini cho hàng vải.
Với máy tính tiền cũng bao gồm các phần mềm như IProSoft, IProGastro, IProBeauty, Trifid các loại. Những phần mềm này rất quan trọng cho việc tiếp thị của bạn. Mỗi phần mềm đều có mục đích, liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ giúp bạn chọn phần mềm phù hợp!

Liên Hệ : +420 722 11 12 13 - Tổng đài

MÁY TÍNH TIỀN – POTRAVINY

Dành cho: Potraviny

 • Màn hình cảm ứng: 22 inch
 • Máy tính SSD 120GB (Ổ cứng)
 • 8GB Ram
 • Két tiền Kasa
 • Màn hình khách hàng
 • Đọc mã vạch đa chiều Orbit
 • Phần mềm IProSoft (Mua không phải trả phí)
 • Máy in 80mm
 • Bảo Hành
 • Cân Digi
 • Xăng = 1000,- (Khi lắp ngoài Praha, thêm phí xăng)

Bảng giá: 49.000,-

Bảng giá không có cân: 41.000,-

 • Máy tính tiền với màn hình khong cảm ứng: 22 inch

Bảng giá: 45.000,-

Bảng giá không có cân: 37.000,-

Liên Hệ: +420 722 11 12 13 - Tổng đài

MÁY TÍNH TIỀN – RESTAURACE

Dành cho: Restaurace, Bistro

 • Màn hình cảm ứng: 16 inch
 • Máy tính SSD 120GB (Ổ cứng)
 • 8GB Ram
 • Két tiền Kasa
 • Màn hình khách hàng
 • Phần mềm IProGastro (Mua không phải trả phí)
 • Máy in 80mm
 • Bảo Hàng
 • Xăng = 1000,- (Khi lắp ngoài Praha, thêm phí xăng)

Bảng giá: 35.000,-

Liên Hệ: +420 722 11 12 13 - Tổng đài

MÁY TÍNH TIỀN – KASAFIK

Dành cho: Nails, Bistro

 • Không trả phí thuê bao
 • Màn hình cảm ứng 11.6'
 • WIFI / LAN/ BLUETOOTH
 • Màn hình khách hàng LED
 • Máy in hóa đơn 58mm
 • Phần mềm KLASIK
 • 10 số IČO
 • Lịch sử hóa đơn
 • Xem lại doanh thu
 • In báo cáo thuế
 • Hủy hóa đơn
 • In logo trên hóa đơn
 • Thanh toán bằng tỷ lệ eu
 • Bán hàng theo tên PLU
 • Mày tính 1,8kg

Bảng giá 1 số IČO từ: 18.000,

Bảng giá 10 số IČO từ: 25.000,-

Liên Hệ: +420 722 11 12 13 - Tổng đài

o Không trả phí thuê bao
o Màn hình cảm ứng 9.7′
o WIFI / LAN
o Máy in hóa đơn 58 mm
o Phần mềm Klasik
o 10 số IČO
o Lịch sử hóa đơn

o In báo cáo thuế
o Hủy hóa đơn
o In logo trên hóa đơn
o Thanh toán bằng tỷ lệ eu
o Bán hàng theo tên PLU
o Xem lại doanh thu

VIT 10 KLASIK Multi

Image is not available
NAILS

VIT 10 PLUS

o Xem lại doanh thu
o In báo cáo thuế
o Hủy hóa đơn
o In logo trên hóa đơn
o Thanh toán bằng tỷ lệ eu
o Bán hàng theo tên PLU
o Hiển thị nhóm và sản
phẩm

NAILS
Image is not available

o o Không trả phí thuê bao
o Màn hình cảm ứng 9.7′
o WIFI / LAN
o Máy in hóa đơn 58 mm
o Phần mềm PLUS,1 số IČO
o Lịch sử hóa đơn, Sơ đồ bàn

BISTRO

VIT 10 PLUS Multi

o Không trả phí thuê bao
o Màn hình cảm ứng 9.7′
o WIFI / LAN
o Máy in hóa đơn 58 mm
o Phần mềm PLUS
o 1 số IČO
o In logo trên hóa đơn

o Lịch sử hóa đơn
o In báo cáo thuế, Sơ đồ bàn
o Thanh toán bằng tỷ lệ eu
o Bán hàng theo tên PLU
o Xem lại doanh thu
o Hủy hóa đơn
o Hiển thị nhóm và sản phẩm

Image is not available
NAILS

VIT 10 KLASIK

o Lịch sử hóa đơn
o Xem lại doanh thu
o In báo cáo thuế
o Hủy hóa đơn
o In logo trên hóa đơn
o Thanh toán bằng tỷ lệ eu
o Bán hàng theo tên PLU

NAILS
Image is not available

o Không trả phí thuê bao
o Màn hình cảm ứng 9.7′
o WIFI / LAN
o Máy in hóa đơn 58 mm
o Phần mềm Klasik
o 1 số IČO

BISTRO

VIT 12 KLASIK Multi

o Không trả phí thuê bao
o Màn hình cảm ứng 11.6′
o WIFI / LAN / BLUETOOTH
o Màn hình khách hàng LED
o Máy in hóa đơn 58 mm
o Phần mềm KLASIK, 10 số IČO

o Lịch sử hóa đơn
o Xem lại doanh thu
o In báo cáo thuế
o In logo trên hóa đơn
o Thanh toán bằng tỷ lệ eu
o Bán hàng theo tên PLU
o Hủy hóa đơn

NAILS
Image is not available

VIT 12 PLUS

o Không trả phí thuê bao
o Màn hình cảm ứng 11.6′
o WIFI / LAN / BLUETOOTH
o Màn hình khách hàng LED
o Máy in hóa đơn 58 mm
o Phần mềm PLUS, 1 số IČO
o Bán hàng theo tên PLU

o Hiển thị nhóm và sản phẩm
o Lịch sử hóa đơn,Sơ đồ bàn
o Xem lại doanh thu, Thanh toán eu
o In báo cáo thuế,Hủy hóa đơn
o In logo trên hóa đơn

Image is not available
RESTAURACE

VIT LITE 4G

o Không trả phí thuê bao
o Màn hình cảm ứng 5.45′
o WIFI / SIM
o Máy in hóa đơn 58 mm
o Bán hàng số tiền

o 1 số IČO
o Máy di động
o Hủy hóa đơn
o In lại hóa đơn
o Trọng lượng 364g

BISTRO
NAILS
Image is not available

VIT KLASIK 4G

o Không trả phí thuê bao
o Màn hình cảm ứng 5.45′
o WIFI / SIM
o Máy in hóa đơn 58 mm
o Bán hàng theo nhóm

o 1 số IČO
o Máy di động
o Hủy hóa đơn
o In lại hóa đơn
o Trọng lượng 364g

BISTRO
NAILS
Image is not available
previous arrow
next arrow
Slider