Xuất video ra USB

  1. Cắm USB vào DVR
  2. Trên đầu lưu, nhấp chuột bên phải > Chọn MENU
  3. Chọn EXPORT
  4. Chọn KAMERA
  5. Chọn từ NGÀY quay lại > Đến NGÀY quay lại
  6. Bấm vào VYHLEDAT impotenciastop.pt
  7. Chọn KAMERA và bấm vào EXPORT
  8. Sau đó cắm USB vào máy tính để xem video